Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2413/TCT-CS về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2413/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2413/TCT-CS
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6761/CT-THNVDT ngày 28/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Sử dụng Bảng kê mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC

Tại điểm 4, điểm 5 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế quy định:

“4.1. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ lưu giữ được đầy đủ hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra để xác định được giá trị gia tăng thì áp dụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng…”

“5.1. Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ hóa đơn, chứng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng không có đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào nên không xác định được giá trị gia tăng trong kỳ thì áp dụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu …”

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ kinh doanh lưu giữ được đầy đủ hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra (hàng hóa mua vào bán ra có đủ hóa đơn) để xác định được giá trị gia tăng thì hộ kinh doanh áp dụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng (giá trị gia tăng của hàng hóa bán ra được xác định bằng (=) doanh số của hàng hóa bán ra ghi trên hóa đơn trừ (-) giá vốn của hàng hóa bán ra theo hóa đơn mua vào). Hộ kinh doanh thực hiện nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC .

Trường hợp hộ kinh doanh mua hàng nông, lâm, thủy hải sản… của nông dân trực tiếp sản xuất không có hóa đơn thì để phục vụ công tác quản lý kế toán hộ kinh doanh có thể lập Bảng kê theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/4007 nhưng không phải gửi Bảng kê này kèm theo Tờ khai thuế GTGT.

Trường hợp hộ kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ hóa đơn khi bán hàng (hàng hóa bán ra có đủ hóa đơn) nhưng hàng hóa mua vào không có đủ hóa đơn (một phần hàng mua vào có hóa đơn, phần hàng còn lại mua trực tiếp của người nông dân trực tiếp sản xuất bán ra không có hóa đơn nhưng có Bảng kê 04/GTGT) thì hộ kinh doanh không đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng mà thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

2. Việc miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4247/TCT-CS ngày 12/10/2007 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2413/TCT-CS về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106