Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2410/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án xây dựng ký túc xá cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2410/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2410/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore

Trả lời công văn số 740/BQL-ĐTDN ngày 10/12/2007 của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore về thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án xây dựng ký túc xá cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính) hướng dẫn:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá gia công xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất

1.1. Hàng hoá xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu bán cho doanh nghiệp chế xuất (trừ hàng hoá sử dụng cho tiêu dùng cá nhân)”.

Điểm 1.2d mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hoá xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng bán hàng hoá cho nước ngoài;

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu;

- Hàng hoá xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Điểm 2.7 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính) hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ''.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Trường hợp hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để xây dụng nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt khác phục vụ người lao động thực hiện ở trong doanh nghiệp chế xuất thì áp dụng thuế suất 0%, còn nếu thực hiện ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất, không đáp ứng được các điêu kiện quy định tại điểm 1.2d mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thì không được áp dụng thuế suất 0%.

- Hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để xây dựng nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt khác phục vụ người lao động, nếu các tài sản trên được tính vào tài sản cố định của doanh nghiệp thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam Singapore được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2410/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án xây dựng ký túc xá cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78