Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2393TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2393 TCT/PCCS
V/v trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 518/CT.TTr2 ngày 3 tháng 6 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Long An về việc giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

a. Tại điểm 15b Mục III Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính và điểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế các khoản chi phí sau: Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có thuê đơn vị vận chuyển nhưng không có hoá đơn thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lý. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra nếu đúng doanh nghiệp có các hợp đồng vận chuyển hàng hoá cùng với các hợp đồng thuê phương tiện vận tải đối với các chủ xe, đối chiếu với doanh thu kê khai thuế của công ty (trên cơ sở các hợp đồng vận chuyển), đối chiếu việc thanh lý hợp đồng thuê phương tiện vận tải của từng xe tư nhân và chứng minh được các xe tư nhân này đã kê khai nộp thuế thì chi phí vận chuyển này được chấp nhận vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Tại điểm 2 công văn số 5778 TC/TCT ngày 3 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Đối với hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì: đơn vị chi phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại. Chứng từ chi này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theo mức khống chế quy định tại điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 18/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đơn vị nhận được khoản tiền hỗ trợ trên viết phiếu thu tiền và phải hạch toán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Như vậy trường hợp doanh nghiệp có hỗ trợ chi phí vận chuyển bằng tiền nếu đáp ứng được các điều kiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên thì khoản hỗ trợ này sẽ được hạch toán vào chi phí khác của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2393 TCT/PCCS ngày 04/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110