Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2391/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng tỷ lệ phí (thặng số) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2391/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2391/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hợp đồng tỷ lệ phí (thặng số)

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 15/CT-TTr ngày 21/01/2008 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về thuế GTGT đối với hợp đồng tỷ lệ phí (thặng số), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3.27 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì hợp đồng tỷ lệ phí (thặng số) cung cấp sách giáo khoa và các thiết bị dạy học ký giữa Sở GTĐT tỉnh Hậu Giang và Công ty cổ phần sách - thiết bị trường học Hậu Giang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo hướng dẫn tại Điều 1 Quyết định số 2077/QĐ-BTC ngày 21/6/2005 của Bộ Tài chính về tỷ lệ phí (thặng số) áp dụng đối với cung ứng dụng cụ, thiết bị dạy học lớp 4, lớp 9 năm học 2005-2006 và công văn số 151/UBND-NCTH ngày 23/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc cho Sở GTĐT áp dụng tỷ lệ phí (thặng số) đối với việc mua dụng cụ, thiết bị dạy học lớp 5, lớp 10 năm học 2006-2007 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giống như lớp 4, lớp 9 năm học 2005-2006 theo Quyết định số 2077/QĐ-BTC ngày 21/6/2005 của Bộ Tài chính thì tỷ lệ phí (thặng số) tối đa (đã bao gồm thuế GTGT).

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, các hợp đồng thặng số đã bao gồm thuế GTGT thì Công ty cổ phần sách -thiết bị trường học Hậu Giang phải kê khai, nộp thuế GTGT theo công thức:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Số tiền nhận được theo các hợp đồng thặng số

x 10%

1+ 10%

 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hậu Giang biết và kiểm tra, thực hiện theo đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2391/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng tỷ lệ phí (thặng số) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118