Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2374/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thời hạn nộp thuế

Số hiệu: 2374/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2374/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 190 ngày 17/04/2007 của Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật phản ánh về việc công ty đã nộp thuế nhưng vẫn thông báo nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng kiểm tra và trả lời cho doanh nghiệp về việc Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công ra thông báo nợ thuế số 637 ngày 05/04/2007, trong khi công ty phản ánh đã nộp thuế của tờ khai 97/NDT ngày 09/02/2007 theo Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản số 0003068 ngày 27/02/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật;
  (16-18 Tràng Thi – Hà Nội)
- Lưu: VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2374/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thời hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49