Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2369/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2369/TCT-ĐTNN
v/v: hoàn thuế GTGT cho Tổng lãnh sự quán

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7358/CT-ĐTNN ngày 24/6/2005 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đối với tiền thuê nhà của Tổng lãnh sự quán Cộng Hòa Ba lan tại Tp. Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định của Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các đối tượng như các chủ dự án, nhà thầu chính thức thực hiện dự án sử dụng vốn ODA, các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao, các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ… sẽ không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT trên cơ sở các hóa đơn bán hàng.

Căn cứ theo các qui định nêu trên, các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao Điều không được giải quyết hoàn thuế GTGT trên cơ sở các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ không phải là hóa đơn GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, ĐTNN (3b)

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2369/TCT-ĐTNN ngày 20/07/2005 hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đối với tiền thuê nhà của Tổng lãnh sự quán Cộng Hòa Ba lan tại Tp. Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.620

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!