Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2355/TCT-DTTT về việc thu các khoản đóng góp của nhân dân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2355/TCT-DTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2355/TCT-DTTT
V/v thu các khoản đóng góp của nhân dân

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Báo Thanh niên số 161 (4552) ngày 9/6/2008 ở một số nơi đang xảy ra tình trạng chính quyền địa phương tiến hành ấn định thu các khoản đóng góp của nhân dân chưa phù hợp với quy định của pháp luật thuế hiện hành. Từ đó không tạo nên sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, trong một số trường hợp còn gặp phải sự phản đối.

Để đảm bảo tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và thống nhất của hệ thống thuế, đồng thời không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là tầng lớp nhân dân lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện như sau:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2008: “… Không được thu những khoản phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 …”

- Tham mưu với UBND tỉnh, thành phố về chính sách thu NSNN, rà soát, xác định cụ thể tình hình thu các khoản đóng góp của nhân dân. Đối với trường hợp thu không đúng quy định của pháp luật phải báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bãi bỏ và đưa ra cơ chế phù hợp. Không phối hợp với các đơn vị có liên quan thu các khoản thu trái với quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc phải báo cáo kịp thời để Tổng cục Thuế xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- Báo thanh niên (để biết);
- Lưu: VT, DTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2355/TCT-DTTT về việc thu các khoản đóng góp của nhân dân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154