Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2330/TCT-PCCS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2330/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2330/TCT-PCCS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Hộ Kinh Doanh Phan Thẩm Hằng
(Đ/c: 172 Thành Thái, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)

 

Về nội dung kiến nghị của hộ kinh doanh Phan Thẩm Hằng nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Đơn vị có chi phí công tác: thuê nhà trọ của dân để ở tại các tỉnh khi đi tiếp thị, thu tiền nhưng không có hóa đơn, chỉ có bản thỏa thuận cho thuê và giấy CMND có được chấp nhận hạch toán vào chi phí không? Nếu không thì phải làm thế nào để được chấp nhận chi phí thực tế đó?

2. Nếu trích khấu hao TSCĐ sai quy định thì bị bác bỏ, nếu trích thiếu thì trích bổ sung có được chấp nhận không?

Trả lời:

1. Về chi phí thuê nhà trọ:

Tại điểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định về khoản không được tính vào chi phí hợp lý như sau: “Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp hộ kinh doanh cá thể Phan Thẩm Hằng có khoản chi thuê nhà trọ của người dân nhưng không có hóa đơn theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Để khoản chi thuê nhà trọ này được tính vào chi phí hợp lý thì hộ kinh doanh Phan Thẩm Hằng phải đề nghị cá nhân cho thuê nhà đến cơ quan thuế làm thủ tục mua hóa đơn lẻ để xuất cho hộ kinh doanh Phan Thẩm Hằng.

2. Về trích khấu hao tài sản cố định:

Tại điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC (nêu trên) hướng dẫn: “Mức trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”.

Tại khoản 3 Điều 13 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ. Tài chính quy định: “Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh trích khấu hao thiếu thì được trích bổ sung nhưng phải đảm bảo trích đúng theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TCSĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC và theo mức trích khấu hao TSCĐ đã đăng ký với cơ quan thuế trong thời hạn cho phép theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để hộ kinh doanh Phan Thẩm Hằng biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Ban TTHT;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2330/TCT-PCCS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40