Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2329/TCT-PCCS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2329/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2329/TCT-PCCS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công Ty Tnhh Sao Mai Thế Kỷ 21
(Địa chỉ: 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang)

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 nêu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Phí bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa công bằng giữa đơn vị khai thác nước khoáng đóng chai và nước khoáng ngâm tắm chữa bệnh (Đóng chai 1m3 bán ra từ 3 đến 5 triệu đồng/m3 trong khi 1m3 nước khoáng ngâm tắm tắm chỉ bán được 20.000 đến 30.000 đồng/m3) phí môi trường đóng 2.000 đ/m3. Việc này đã kiến nghị lên Tổng cục Thuế và Bộ tài chính đã 3 năm xong chưa được trả lời.

2. Phân cấp nhà công trình để xác định thời hạn khấu hao chưa đồng bộ giữa cấp nhà và hạng nhà, cụ thể: Quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì gọi là bậc còn Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ thì gọi là cấp nên doanh nghiệp khó vận dụng. Doanh nghiệp chúng tôi xây dựng công trình VIPSPA có diện tích <1.000 m2, 1 lầu, 1 trệt, độ cao <12 mét thì được xác định là nhà cấp mấy? bậc mấy? chúng tôi khấu hao 6 năm thì đúng hay sai?

3. Khách sử dụng dịch vụ có tên, có số lượng, đơn giá rõ ràng nhưng khi xuất hóa đơn khách hàng là các cơ quan ban ngành Trung ương cũng như ở địa phương đều đòi ghi chung chung là “Tiếp khách”, vậy ghi theo ý khách có đúng không?

4. Công ty chúng tôi đầu tư 200 triệu cho đề tài khoa học của Bộ Y tế để đánh giá tính hiệu quả của bùn khoáng + nước khoáng trong chữa trị bệnh xương khớp và da. Số tiền này chi phí cho Ban chủ nhiệm đề tài (viết đề cương, bảo vệ đề cương, đi lại, ăn ở làm đề tài, chi cho các bệnh viện để làm xét  nghiệm lâm sàng…) thì đưa vào chi phí có đúng không hay phải hạch toán vào TSCĐ vô hình.

Trả lời:

1) Về kiến nghị của Công ty nêu tại điểm 1, điểm 2, Tổng cục thuế xin ghi nhận và sẽ phối hợp với cơ quan liên quan trả lời cho đơn vị.

2) – Tại Điểm 1.1 và Điểm 1.2, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

“1.1- Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2- Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Khi lập hóa đơn, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải. Việc lập hóa đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau. Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hóa đơn thì gạch chéo để hủy bỏ và không được xé rời khỏi quyển hóa đơn và phải lưu đầy đủ các liên của số hóa đơn.”

- Tại Điểm 3, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên quy định: “Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hóa đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này”

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 khi lập hóa đơn giao cho khách hàng phải phản ảnh đúng bản chất kinh tế phát sinh và ghi đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu theo quy định trên.

3) Tại Điểm 4, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau: “Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ (trừ phần kinh phí do Nhà nước hoặc cơ quan quản lý cấp trên hỗ trợ); chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà sáng kiến này mang lại hiệu quả kinh doanh; chi phí cho đào tạo lao động theo chế độ quy định; chi cho y tế trong nội bộ cơ sở kinh doanh; chi hỗ trợ cho các trường học được Nhà nước cho phép thành lập và khi chi phải có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty phát sinh khoản chi nghiên cứu khoa học nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế;
- Ban TTHT;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2329/TCT-PCCS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31