Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2300 TCT/CS ngày 26/6/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc khấu trừ hoàn thuế GTGT dự án ODA

Số hiệu: 2300TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2300 TCT/CS

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: cục thuế tỉnh Sóc trăng

Trả lời công văn số 54/CTQD ngày 21/01/2003 của cục thuế tỉnh sóc trăng về việc khấu trừ hoàn thuế GTGT. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1.Ban quản lý dự án ODA thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT khi mua hàng hoá, dịch vụ cho dự án theo giá có thuế GTGT trước khi được cấp mã thuế, nếu đủ căn cứ xác định hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án thì được giải quyết hoàn thuế. Sau khi được cấp mã thuế, các hoá đơn GTGT  mua hàng hoá,dịch vụ cho dự án kê khai  chậm so với thời gian quy định vẫn được xử lí hoàn thuế nhưng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm 1 Mục 1 phần E thông tư số122/2000/TT-BTC ngày 19/12/2000 của Bộ Tài chính: Khoản 2 Điều 1 pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 1/7/200 của uỷ ban thường vụ Quốc Hội.

2. Điểm 1 Mục III thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xửa đổi, bổ xung một dung nội dung của Thông 2002112/2002/TT-BTC quy định hàng hoá uỷ thác xuất khẩu được áp dụng cho thuế suất  phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, cụ thể sau đây:

“Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu:

Hoá đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng  gia công cho  nước ngoài , doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuất khẩu theo quy định của chính phủ.

Hàng hoá xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất phải thanh toán quy ngân hàng. Chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu của bên nhân uỷ thác. nếu là bản sao phải có đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ký đóng dấu”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thòi trường hợp công ty lương thực Sóc Trăng có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu nhưng không có hợp đồng ngoại thương tờ khai hải quan thòi không đủ điều kiện áp dụng thuế xuất 0% và hoàn thuế.

3.Căn cứ vào Điểm 1.2c Mục III phần B thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài Chính chỉ cho phép khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng tối đa không quá 3 tháng tiếp sau. Đối với hoá đơn bán hàng phát sinh trước ngày 1/1/2003 nhưng kê khai châm sô với quy định  thì không được khấu trừ thuế.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế biết và thực hiện

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2300 TCT/CS ngày 26/6/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc khấu trừ hoàn thuế GTGT dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
TVPL:
DMCA.com Protection Status