Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2249/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Số hiệu: 2249/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2249/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty quốc tế SX hộp cao cấp Hà Nội
(Thanh Bình, Phường Văn Mô, Hà Đông, Hà Tây)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/HIPC ngày 10/04/2007 của Công ty Quốc tế SX Hộp cao cấp Hà Nội về đề nghị xem xét thời gian ân hạn thuế hàng SXXK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu hệ thống KT559 và QLRR ngày 20/04/2007 tại Tổng cục Hải quan thì hiện nay Công ty Quốc tế SX Hộp cao cấp Hà Nội (có mã số thuế: 050023387) không được ân hạn thuế do đã từng nợ thuế quá 90 ngày và đang còn nợ thuế quá hạn của các tờ khai nhập nguyên liệu SXXK.

Theo trình bày của Công ty thì nguyên nhân chậm nộp thuế là do nợ chứng từ thanh toán nên thanh khoản chậm (đã xuất khẩu sản phẩm trong hạn, nộp hồ sơ thanh khoản đúng thời hạn, nhưng vướng mắc về chứng từ thanh toán nên thanh khoản chậm). Việc không được ân hạn thuế, phải nộp thuế ngay đã gây khó khăn, bế tắc cho doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp đề nghị được xem xét ân hạn thuế đối với hàng nhập nguyên liệu SXXK.

Để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, giải quyết việc làm cho công nhân, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra, nếu nguyên nhân chậm nộp thuế là do vướng mắc về chứng từ thanh toán nên chậm thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để SXXK như doanh nghiệp đã trình bày thì Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Quốc tế SX Hộp cao cấp Hà Nội được hưởng ân hạn thuế đối với hàng nhập nguyên liệu SXXK đến hết ngày 30/06/2007 với điều kiện ngoài nguyên nhân vướng mắc về chứng từ thanh toán nên thanh khoản chậm dẫn đến nộp thuế chậm nêu trên, Công ty đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm 2.2, mục III, Phần Chính phủ - Thông tư 113/2005/TT-BTC và điểm 2.1, Phần A – Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty Quốc tế SX Hộp cao cấp Hà Nội biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2249/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235