Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2244/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 2244/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2244/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Ernst & Young Việt Nam

Trả lời công văn số 1704/EY ngày 17/4/2008 của Chi nhánh Công ty Ernst & Young Việt Nam về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế TNCN) và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nêu trên, trường hợp cá nhân được cấp quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt tại thị trường chứng khoán nước ngoài thì khoản thu nhập phát sinh từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Công ty Cisco Việt Nam là đơn vị sử dụng lao động có chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác cho nhân viên làm việc tại đơn vị mình thì Công ty Cisco Việt Nam phải có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân của các nhân viên.

Trường hợp các nhân viên của Công ty Cisco System Việt Nam được Công ty Cisco System Hoa Kỳ hoặc Công ty môi giới chứng khoán tại Hoa Kỳ trả thu nhập từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt vào tài khoản của các cá nhân thì các cá nhân này có trách nhiệm kê khai khoản thu nhập này, cùng với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công khác khi thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế (nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế). Công ty Cisco System Việt Nam có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về chương trình cấp quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt của Công ty Cisco System Hoa Kỳ và cung cấp các thông tin có liên quan về thu nhập của các nhân viên của Công ty từ chương trình này.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty Ernst & Young Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2244/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu do Tổng Cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49