Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2222 TCT/PCCS ngày 22/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc thuế GTGT, thuế TNDN

Số hiệu: 2222TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2222 TCT/PCCS
V/v vướng mắc thuế GTGT, thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1203/CT-KCX.CN ngày 16 tháng 02 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thuế GTGT, thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Các nội dung vướng mắc về thuế GTGT nêu tại điểm 1, Công văn số 1203/CT-KCX.CN, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 04 năm 2004 hướng dẫn cụ thể và gửi cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Về thuế TNDN:

- Vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với các doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để sửa đổi bổ sung theo hướng giữ nguyên ưu đãi như đã quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2004.

- Về các vấn đề nêu tại điểm 2.b và 2.c Công văn số 1203/CT-KCX.CN, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2222 TCT/PCCS ngày 22/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc thuế GTGT, thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78