Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2217/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời công văn số 12/3/2007 của Công ty TNHH Thái Phước.

Số hiệu: 2217/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2217/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời công văn số 12/3/2007 của Công ty TNHH Thái Phước.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:-

- Cục hải quan tỉnh Đồng Nai
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Phước
(Khu công nghiệp Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1571/HQĐN-NV ngày 30/10/2006 của Cục Hải quan Đồng Nai; công văn số 0107-Tpcan ngày 12/03/2007 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Phước, về việc xin hoàn thuế nhập khẩu năm 2002 và năm 2003, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Theo trình bày của Cục Hải quan Đồng Nai và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Phước thì trường hợp Doanh nghiệp không phải do nhầm lẫn trong kê khai hải quan, mà do tại thời điểm đang ký tờ khai hải quan Doanh nghiệp chưa xuất trình C/O, trong thời hạ 30 ngày công ty đã nộp bổ sung cho chi cục Hải quan Thống Nhất thuộc Cục Hải quan Đồng Nai và chi cục Hải quan Thống Nhất đã kiểm tra ra Quyết định điều chỉnh giảm tổng số thuế là 30.323.000 đồng. Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra lại toàn bộ sự việc nêu trên của Công ty; Đồng thời báo cho cơ quan thuế địa phương biết để thu bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền thuế doanh nghiệp được hoàn theo đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Phước biết thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS thuế (BTC);
- Trang Website HQ ;
- Lưu VT, Vụ KTTT 
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2217/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời công văn số 12/3/2007 của Công ty TNHH Thái Phước.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status