Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 22/UBCK-PTTT về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 22/UBCK-PTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/UBCK-PTTT
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2009. Chính phủ đã có chủ trương trình Quốc hội xem xét giãn thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán. Trong thời gian chờ Quyết định chính thức của Quốc hội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty chứng khoán vẫn phải triển khai thực hiện việc tính thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn của cơ quan thuế:

1. Phối hợp chặt chẽ với các Chi cục thuế địa phương để có tài liệu hướng dẫn giải thích cho khách hàng các quy định về thuế liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán theo tinh thần công văn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính. Nhắc nhở các khách hàng lựa chọn nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán theo phương thức nộp 20% trên doanh thu chịu thuế phải hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/3/2009.

2. Cung cấp đầy đủ cho nhà đầu tư bản xác nhận kết quả giao dịch hoặc sao kê tài khoản trong đó nêu rõ số thuế chuyển nhượng bị khấu trừ.

3. Lưu ý khách hàng của mình lưu giữ các chứng từ mua bán chứng khoán, các giấy tờ chứng minh về chi phí liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán và số thuế đã được khấu trừ để làm cơ sở quyết toán thuế cuối năm (nếu cần).

Ủy ban chứng khoán thông báo cho các Công ty chứng khoán biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VASB;
- Lưu: PTTT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 22/UBCK-PTTT về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29