Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2185/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc qua kiểm tra quyết toán thuế năm 2005 của Công ty TNHH Hoàng Phát

Số hiệu: 2185/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2185/TCT-DNK
V/v: Thanh toán tiền hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 450/CT-TT1 ngày 6/3/2006 của Cục thuế hỏi về vướng mắc qua kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 của Công ty TNHH Hoàng Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và được khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng đủ 4 Điều kiện về Hợp đồng ngoại; Tờ khai Hải quan; hóa đơn GTGT; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp "cơ sở xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có)".

Theo trình bày của Cục thuế thì Công ty TNHH Hoàng Phát xuất khẩu hàng hóa trong năm 2004 và phía nước ngoài đã ủy quyền cho 2 cá nhân ở Việt Nam thanh toán tiền hàng xuất khẩu. Do biết việc thanh toán là không đúng quy định nên Công ty đã thay đổi lại phương thức thanh toán. Tuy nhiên phía nước ngoài lại uỷ quyền cho 2 cá nhân là Việt kiều là nhân viên của Công ty nhập khẩu hàng hóa chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng. Như vậy nhân viên của Công ty mua hàng không được coi là bên thứ 3 đủ tư cách thanh toán tiền hàng theo như quy định nói trên.

Vì vậy Điều kiện thanh toán tiền hàng xuất khẩu được coi là không phù hợp quy định nên hàng xuất khẩu không được khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào nhưng cũng không phải tính thuế GTGT đầu ra. Số thuế GTGT không được khấu trừ được tính vào chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2185/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc qua kiểm tra quyết toán thuế năm 2005 của Công ty TNHH Hoàng Phát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5