Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2183/TCT-PCCS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hạch toán độc lập do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2183/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2183/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh hạch toán độc lập.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1033/CT-THDT ngày 07/03/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về việc ưu đãi thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “…Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Điều này là các cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký thuế theo kê khai.”

Căn cứ Khoản 2, Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

“Chi nhánh đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Theo quy định trên, khi cơ sở kinh doanh thành lập chi nhánh thì chi nhánh đó là đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh. Vì vậy, chi nhánh không thuộc diện ưu đãi như cơ sở mới thành lập theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, mà chỉ được hưởng ưu đãi theo mức đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh theo Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2183/TCT-PCCS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hạch toán độc lập do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.370

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38