Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2165TCT/ĐTHN về việc hoá đơn và thuế đối với hoạt động cho thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2165TCT/ĐTHN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165TCT/ĐTHN
V/v Hoá đơn và thuế đối với hoạt động cho thuê nhà

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2004

 

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam VMEP
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 01-06/04-VMEP ngày 16/6/2004 của Chi nhánh Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu VMEP (Công ty VMEP) về vấn đề hoá đơn đối với hoạt động cho thuê nhà. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau. . . .

Căn cứ qui định của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn dẫn thi hành Nghị định số164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty VMEP thuê nhà của cá nhân và thoả thuận với bên cho thuê nhà trả toàn bộ tiền thuê nhà trong 50 năm và chịu trách nhiệm trả các khoản thuế đối với hoạt động cho thuê nhà thì :

1. Về hoá đơn:

Bên cho thuê nhà là cá nhân, không thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ nên bên cho thuê phải cung cấp cho cơ quan thuế hợp đồng cho thuê nhà để cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp, đồng thời cấp hoá đơn lẻ cho bên cho thuê. Hoá đơn xuất cho Công ty VMEP được tính trên toàn bộ số tiền cho thuê trong nhiều năm hoặc từng năm theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên.

2. Về nghĩa vụ thuế:

Bên cho thuê nhà phải nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh cho thuê nhà bao gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN. Cơ quan thuế xác định và thông báo mức thuế phải nộp căn cứ theo hợp đồng thuê và thoả thuận về phương thức, thời gian, thanh toán tiền thuê giữa hai bên phù hợp với việc phát hành hoá đơn trên tiền thuê của từng năm hoặc nhiều năm.

Truờng hợp Công ty VMEP đề nghị cho phát hành hoá đơn từng năm, tiền thuế do Công ty VMEP thanh toán thì giá cho thuê dể làm căn cứ lập hoá đơn và tính thuế được xác định là giá cho thuê bao gồm cả thuế GTGTvà thuế THDN. Bên cho thuê có nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo thông báo thuế của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế quản lý cá nhân cho thuê nhà xem xét cho áp dụng việc lập hoá đơn và nộp thuế từng năm với điều kiện Công ty VMEP phải cam kết nộp thuế thay cho bên cho thuê trong trường hợp bên cho thuê chưa nộp thuế và trong bất kể trường hợp nào có sự thay đổi về chính sách thuế đều phải nộp đủ thuế hàng năm theo đúng qui định. Cơ quan thuế chỉ cấp hoá đơn và chứng từ nộp thuế khi đơn vị thực hiện nộp đủ thuế.

3. Về hạch toán chi phí:

Công ty VMEP được tính vào chi phí khoản chi phí thuê nhà trên cơ sở hoá đơn do bên cho thuê nhà xuất cho Công ty theo qui định tại điểm 5.4, mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ vào các văn bản pháp luật qui định hướng dẫn về thuế, chế độ hoá đơn chứng từ và hướng dẫn trên đây, Công ty VMEP và bên cho thuê nhà làm việc với cơ quan thuế địa phương để được hưóng dẫn cụ thể. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản gửỉ Tổng cục thuế để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2165TCT/ĐTHN về việc hoá đơn và thuế đối với hoạt động cho thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251