Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2161/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2161/TCT-KK
V/v thủ tục cấp mã số thuế chi nhánh cho phòng giao dịch

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Ngày 20/3/2009, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 334/CT-KK&KTT của Cục thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong việc đăng ký thuế cho Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam tại Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7.6, Mục I, phần II, Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế quy định: “Chi nhánh khi mở thêm đơn vị trực thuộc thì đơn vị chủ quản của Chi nhánh làm thủ tục kê khai đăng ký bổ sung danh sách đơn vị trực thuộc. Đơn vị trực thuộc mới được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản”.

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục II, Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA, ngày 29/7/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 2344/BKH-PTDN đề xuất phương án tạm thời về việc cấp mã số thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt trụ sở tại địa phương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Ngày 22/5/2009, Bộ Tài chính có công văn số 7288/BTC-TCT đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 2344/BKH-PTDN nêu trên.

Trong khi chưa có quy định mới, trình tự nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Nam phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7288/BTC-TCT của Bộ Tài chính và công văn số 2344/BKH-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2161/TCT-KK ngày 03/06/2009 về việc thủ tục cấp mã số thuế chi nhánh cho phòng giao dịch do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7