Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2126 TCT/NV3 ngày 13/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu đã tái xuất

Số hiệu: 2126TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2126 TCT/NV3
V/v thuế GTGT đối với hàng NK đã tái xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty Vật tư, chê biến, cung ứng cà phê xuất khẩu
 ( Địa chỉ 38b Nguyễn Biểu, Nha Trang, Khánh Hoà)

Trả lời Công văn số 59/CV/PKD ngày 02/12/2002, công văn số 14/2003-CT/PKD/CV ngày 10/02/2003 của công ty vật tư chế biến, cung ứng cà phê xuất khẩu về việc không thu thuế GTGT đối với lô hàng  270 tấn cà phê hạt Robusta chưa rang nhập khẩu, đã tái xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ, thì lô hàng 270 tấn cà phê hạt Robusta chưa rang của công ty vật tư chế biến, cung ứng cà phê xuất khẩu nhập khẩu theo tờ khai hàng nhập khẩu số  37 NK/KD/KTM-NĐ ngày 30/10/2002 của cục hải quan tỉnh Quảng Trị, đã tái xuất theo Tờ khai hàng xuất khẩu số 29464 XK/TX/KV4/2 ngày 15/11/2002, số 29640/XK/KD/4/2 ngày 18/11/2002, số 29641/XK/KD/KV4/2 ngày 18/11/2002 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, số thuế GTGT đã nộp ở khâu  được tính là số thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế  GTGT phải nộp trong kỳ. Trường hợp doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc khấu trừ  hoặc hoàn thuế GTGT đã nộp theo quy định tại phần D Thông tư số 122/2000/TT/BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty vật tư, chế biến, cung ứng cà phê xuất khẩu được biết và thực hiện./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2126 TCT/NV3 ngày 13/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu đã tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status