Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2116TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2116TCT/PCCS
v/v; trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội đối thoại

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

1) Câu hỏi số 9: Hàng hoá công ty tiêu thụ chậm dẫn đến chi phí tăng cao (ngoài định mức) nên không có lãi. Đề nghị khi quyết toán thuế TNDN cần xem xét cho doanh nghiệp đưa các khoản chi phí vượt này vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế.

Trả lời:

Tiết k, Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định "Chi phí về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ", nếu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế theo số thực chi mà không bị khống chế về định mức.

2) Câu hỏi số 10: Đề nghị chi từ thiện được tính vào chi phí hợp lý.

Trả lời:

Khi thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc hội đã thảo luận kỹ và thông qua nội dung các khoản chi phí của các doanh nghiệp tài trợ cho các mục đích nhân đạo, từ thiện không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi nêu trên không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu cho các doanh nghiệp tính vào chi phí hợp lý thì coi như các doanh nghiệp đã lấy tiền thuế của nhà nước đi làm từ thiện, vì vậy đối với các khoản chi phí nêu trên doanh nghiệp phải lấy từ thu nhập sau thuế thì mới đảm bảo đúng nghĩa của việc làm từ thiện.

3) Câu hỏi số 39: Cơ sở kinh doanh thường bị chiếm dụng vốn nhiều, ảnh hưởng đến việc thực hiện nộp thuế. Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, đề nghị thời gian nộp chậm tiền thuế là 60 ngày hoặc cơ quan thuế có giải pháp nào giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn này?

Trả lời:

Về nghĩa vụ thuế các doanh nghiệp phải chấp hành nộp thuế đúng thời hạn quy định theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Hiện hành, thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế đã được quy định hợp lý để các doanh nghiệp có khả năng nộp được thuế như sau: Đối với các loại thuế mà doanh nghiệp phải kê khai hàng tháng như thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thời hạn nộp thuế của tháng được kéo dài chậm nhất không

quá ngày 25 của tháng tiếp theo; Đối với thuế doanh nghiệp phải kê khai quyết toán thuế theo như thuế thu nhập doanh nghiệp, thời hạn nộp thuế của năm được kéo dài chậm nhất không quá 100 ngày, kể từ ngày hết hạn phải nộp quyết toán thuế.

Sau thời hạn phải nộp tiền thuế, tiền phạt nêu trên, các doanh nghiệp vẫn không nộp chậm tiền thuế, tiền phạt thì mỗi ngày chậm nộp phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp. Về kiến nghị kéo dài thời điểm tính phạt chậm nộp là 60 ngày kể từ ngày nộp chậm tiền thuế, tiền phạt là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế xin ghi nhận để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý khi ban hành xây dựng và ban hành Luật quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2010 (dự kiến ban hành vào năm 2006).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2116TCT/PCCS ngày 01/07/2005 về việc trả lời doanh nghiệp về thuế thu nhập doanh nghiệp và các vấn đề khác do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.778

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!