Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2056/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2056/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2056/TCT-CS
V/v: Hóa đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Trả lời công văn số 347 CT/KTT ngày 11/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với doanh nghiệp cung cấp hóa đơn: Xử phạt doanh nghiệp cung cấp hóa đơn theo quy định tại khoản 4, Điều 14 (với hành vi sử dụng hóa đơn khống) hoặc Điều 16 (với hành vi làm mất, cho, bán hóa đơn) Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

2. Đối với bên mua hàng hóa không có hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa mua vào:

- Không chấp nhận số thuế GTGT đã khấu trừ đầu vào hoặc hoàn; không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của các hóa đơn vi phạm theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

- Đối với hàng hóa là nông sản chưa qua chế biến mua của người sản xuất trực tiếp bán ra, được hạch toán vào chi phí theo bảng kê được lập dựa trên chứng từ mua hàng mà không cần phải có hóa đơn. Các trường hợp mua hàng khác không có hóa đơn thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn thì phải nộp bổ sung và xử phạt theo hình thức trốn thuế quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế.

3. Xử lý hình sự:

Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật thuế có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ để xử lý hình sự theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết; trong quá trình thực hiện còn có vướng mắc phản ánh về Tổng cục Thuế để được giải quyết tiếp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2056/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.713
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41