Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2045/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về việc xác định năm đầu tiên tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên nước ngoài

Số hiệu: 2045/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2045/TCT-TNCN
V/v: Xác định năm tính thuế TNCN đối với nhân viên người nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH FASHIONLINE SAIGON

Trả lời công văn số 27/FIN-FSL06 ngày 19/5/2006 của Công ty TNHH Fashionline Saigon về việc xác định năm đầu tiên tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào tiết 4.2.2.1, điểm 4, mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì:

Thuế thu nhập đối với người nước ngoài được kê khai quyết toán thuế theo tiêu thức đối tượng cư trú.

Thời gian cư trú cho năm tính thuế đầu tiên xác định bằng cách cộng tất cả số ngày có mặt tại Việt Nam trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam (ngày đến, ngày đi được tính là 01 ngày); năm tính thuế thứ 2 (sau năm đầu tiên) được xác định theo năm dương lịch.

Như vậy, trường hợp ba nhân viên người nước ngoài của Công ty TNHH Fashionline Saigon xác định đầu tiên đến Việt Nam, cụ thể:

- Shivani Beniamin, đến Việt Nam đầu tiên ngày 04/9/2005;

- Manavalaraj Suresh, đến Việt Nam đầu tiên ngày 27/10/2005;

- Rajasekar Pitchandi, đến Việt Nam đầu tiên ngày 18/11/2005;

thì thời gian quyết toán thuế đối với từng cá nhân cho năm đầu tiên được xác định bằng cách cộng tất cả số ngày có mặt tại Việt Nam trong phạm vi 12 tháng liên tục bắt đầu kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam nêu trên.

Đề nghị Công ty TNHH Fashionline Saigon liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để giải quyết theo đúng quy định nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2045/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về việc xác định năm đầu tiên tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.921

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209