Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1940/TCT-HT về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1940/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1940/TCT-HT
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam.
(Xã An Hải, huyện An Phước, tỉnh Ninh Thuận)

Trả lời Công văn số 01/CPVINA ngày 28/3/2008 của Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam hỏi về việc hoàn thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2 và điểm 2, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: “Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, như: trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, …”  thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và “Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng … mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh”.

Trường hợp Chi nhánh sản xuất tại Ninh Thuận của Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm sú giống, tôm giống Thẻ chân trắng (theo GPĐT số 545A/GPĐC ngày 9/5/2006 của UBND tỉnh Ninh Thuận) là mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì Chi nhánh không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế Ninh Thuận;

- Vụ PC; CST;

- Ban PC, CS, TTTĐ;

- Lưu: VT, HT (3b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1940/TCT-HT về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77