Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1935 TCT/HTQT ngày 2/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần đới với lãi tiền vay

Số hiệu: 1935TCT/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1935 TCT/HTQT
V/v áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần đới với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 558/CT-LD ngày 18/3/2003 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xét áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp đối với lãi tiền vay của Công ty EDF International S.A, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Quy định tại điểm C mục II.2 Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh  tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, lãi tiền vay do công ty TNHH Mekong Energy (MECO) trả cho công ty EDF International (EDFI) phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, được xác định bằng 10% tính trên doanh thu.

2. Theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp, trường hợp công ty EDFI thu được khoản lãi từ việc thực hiện hợp đồng cho vay với công ty  MECO sẽ không phải nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Hiệp định nói trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1935 TCT/HTQT ngày 2/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần đới với lãi tiền vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status