Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1881/TCHQ-KTTT về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1881/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 09/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1881/TCHQ-KTTT
V/v Giải quyết khiếu nại giá tính thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 524/HQLS-TG ngày 31/3/2009 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế mặt hàng xe ô tô tải nhập khẩu trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2008 của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công, Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại, Công ty TNHH đầu tư thương mại Ngọc Sơn, Công ty cổ phần thương mại Khánh Vũ, Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hoàng Huy (có danh sách tờ khai kèm theo công văn số 524/HQLS-TG). Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, đối chiếu với các quy định về kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện phân loại hồ sơ các lô hàng khiếu nại của các doanh nghiệp nêu trên và xử lý như sau:

1/ Đối với các trường hợp đã tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá nhưng quá thời gian quy định tại điểm 3, điểm 4 phần III Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan, thì xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định, đồng thời lập hồ sơ nêu rõ những nghi vấn chuyển Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để tiếp tục làm rõ những nghi vấn và xử lý theo quy định.

2/ Đối với các trường hợp đã tham vấn, bác bỏ và xác định trị giá tính thuế theo đúng thời gian quy định tại điểm 3, điểm 4 phần III Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan nhưng mức giá xác định chưa chính xác, chưa phù hợp với thông tin dữ liệu thì thu thập thêm thông tin về giá bán thị trường, giá chào bán của nhà xuất khẩu và các thông tin khác có liên quan để xác định lại trị giá tính thuế các lô hàng nhập khẩu theo đúng trình tự nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3/ Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nại tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo, đối chiếu với hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp để ra quyết định giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng trình tự, thẩm quyền và nội dung hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1881/TCHQ-KTTT về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


846
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78