Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1876/CT-PC xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1876/CT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1876/CT-PC
V/v Xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nhận được ý kiến của một số Chi cục Thuế nêu vướng mắc về việc áp dụng văn bản để xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí. Vấn đề này Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Tại Mục I, Phần G của Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế, có hướng dẫn hiệu lực thi hành của thông tư này như sau:

Việc xử phạt vi phạm chế độ cung cấp thông tin, vi phạm về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; vi phạm chậm nộp tiền thuế; hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp; hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực phí và lệ phí được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4, điểm 5, Mục I và Mục II, Mục III, Mục IV Phần B Thông tư này. Đối với các hành vi vi phạm về chế độ quản lý, thu, nộp phí, lệ phí và sử dụng phí và lệ phí ngoài các hành vi vi phạm nêu trên thì việc xử phạt được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.

2. Tại điểm 3b công văn số 4986/TCT-CS ngày 25/12/2008 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ chậm so với thời hạn quy định thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế tính, ra thông báo tiền lệ phí trước bạ phải nộp, đồng thời tiến hành xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Mục I, Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC và điểm 2, Mục I Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt hình thức xử phạt và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký, kê khai thu phí, lệ phí.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trả lời để các Chi cục Thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế “Để báo cáo”
- Phòng TTHT, P.THNVDT, P.KTNB;
- Lưu: HC-LT, PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1876/CT-PC xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lệ phí do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217