Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 187 TCT/ĐTNN ngày 29/01/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 187TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187 TCT/ĐTNN
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: - Công ty TNHH thuỷ tinh Malaya Việt Nam

Trả lời công văn không số ngày 9/10/2003 của Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Mục I, Phần thứ  hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì:

Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/8/2000 nếu đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, các doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ khi Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực.

Trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ. Thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty chỉ được ưu đãi với thuế suất thuế TNDN là 15% cho thời gian còn lại kể từ tháng 8/2003 (thời gian Giấy phép điều chỉnh số 701/GPĐC được ban hành và có hiệu lực do Công ty đáp ứng đủ tiêu chuẩn nằm trong Danh mục dự án khuyến khích đầu tư).

Trường hợp sau thời hạn tháng 8/2003, doanh nghiệp đã nộp thuế theo mức chưa được điều chỉnh thì phần chênh lệch giữa số thuế đã nộp và số thuế phải nộp theo ưu đãi mới (nếu có) được khấu trừ vào số thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 187 TCT/ĐTNN ngày 29/01/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132