Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1834/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Số hiệu: 1834/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1834/TCT-PCCS
 V/v: Thuế thu nhậptừ
chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Long An

 

Trả lời công văn ngày 01/02/2007 của Ông Mạch Trác Quân hỏi về việc tính thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục II Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: Những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: "Tổ chức kinh doanh trả lại đất cho Nhà nước hoặc do Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

- Trường hợp miếng đất của Công ty TNHH Đạt Phong bị UBND huyện Đức Hoà ra quyết đmh thu hồi để thành lập Khu công nghiệp Đức Hoà 1. Nhưng do Công ty không đồng ý nên Công ty LDKT Hạnh Phúc đã đổi miếng khác và nay Công ty lại trả lại cho Công ty liên doanh khai thác Hạnh Phúc (đơn vị đầu tư Khu công nghiệp Đức Hoà 1) và được Công ty Công ty LDKT Hạnh Phúc đồng ý đền bù 63.000 USD thì đề nghị Cục thuế tỉnh Long An kiểm tra, làm rõ nếu số tiền đền bù 63.000USD Công ty TNHH Đạt Phong nhận được là số tiền bồi thường lô đất 2.744 m2 cho Bà Lương Thiếu Bình (thành viên của Công ty Đạt Phong) thì số tiền bồi thường này không thuộc diện chịu thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

- Trường hợp số tiền 63.000USD Công ty TNHH Đạt Phong nhận được do thực hiện hoạt động chuyển quyền thuê đất cho Công ty LDKT Hạnh Phúc thì phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền thuê đất. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trừ chi phí chuyển quyền thuê đất, trong đó giá vốn của đất chuyển quyền được xác định theo giá các loại đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất do Chính phủ quy định tại thời điểm nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Ông Mạch Trác Quân thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1834/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77