Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1818/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1818/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ xếp dỡ container

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1748/CT-KTr1 ngày 24/11/2008 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xếp dỡ container (phí THC) từ bãi cảng lên tàu và ngược lại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 1.23(d), Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: "Hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán trực tiếp cho các chủ phương tiện hoạt động vận tải quốc tế để sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tế hoặc sử dụng trực tiếp cho phương tiện vận tải đó bao gồm:

d.1- Hàng hoá, dịch vụ cung ứng để sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tế như suất ăn, nước uống; khăn, giấy vệ sinh; dịch vụ vệ sinh phương tiện vận tải; phao, dù cứu hộ; lai dắt tàu biển, dẫn đường hạ, cất cánh tàu bay; cầu cảng; cởi buộc dây tàu biển; ống lồng tàu bay và một số hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế.

d.2- Hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thông tư này".

Tại điểm 2.38, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định mức thuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ: "Vận tải bao gồm hoạt động vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng; bốc xếp hàng hoá, hành lý".

Căn cứ các hướng dẫn trên và Tổng cục Thuế đã có công văn số 2177/TCT-CS ngày 09/06/2008 hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ xếp dỡ container từ Bãi cảng lên tàu và ngược lại (dịch vụ THC), theo đó Dịch vụ THC thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Các trường hợp cung cấp dịch vụ THC đã áp dụng theo đối tượng không chịu thuế GTGT thì phải thực hiện điều chỉnh lại theo thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1818/TCT-CS
Re: on value-added tax on the container handling service

Hanoi, May 15, 2009

 

To: The Tax Department of Hai Phong city

The General Department of Taxation received Official Letter No. 1748/CT-KTr1 dated November 24, 2008, of the Tax Department of Hai Phong city requesting guidance on the application of value-added tax (VAT) rate to the service of loading and unloading containers from yards to ships and vice versa (terminal handling charges). Regarding this matter, the General Department of Taxation guides the application of legal documents as follows:

Point 1.23(d), Section II, Part A of Circular No. 32/2007/TT-BTC provides for objects not liable to VAT as follows: “Goods and services supplied directly for international transportation are those sold by Vietnam-based business establishments directly to owners of vehicles engaged in international transportation for use for international transportation activities or for those vehicles, including:

d.1. Goods and services supplied for use for international transportation activities, such as food rations, drinks; towels and paper tissues; vehicle cleaning services; lifebuoys and parachutes; towage of seagoing vessels; aircraft landing and take-off navigation, piers; mooring and unmooring of seagoing vessels; passenger loading bridges; and some other goods and services directly supplied for international transportation.

d.2. Goods and services provided for assuring the operation of vehicles engaged in international transportation, such as petrol and oil, repair, painting and maintenance of vehicles and some other goods and services supplied to ensure the operation of vehicles engaged in international transportation, excluding registry, insurance, repair, painting and maintenance services directly provided for vehicles owned by Vietnamese organizations and individuals or bare-boat chartered or time-chartered by Vietnamese organizations and individuals from foreign organizations and individuals, which are all subject to VAT as guided in Part B of this Circular.

Point 2.38, Section II, Part B of Circular No. 32/2007/TT-BTC provides for the application of the VAT rate of 5% to: “transportation, including cargo, luggage and passenger transportation, regardless of whether establishments directly perform or hire others to perform such jobs, except for brokerage and agency on commission; cargo and luggage loading and unloading.”

Pursuant to the above guidance, the General Department of Taxation has issued Official Letter No. 2177/TCT-CS of June 9, 2008, guiding the application of VAT rates to the container handling service. Accordingly, this service is subject to VAT at the rate of 5%. In cases in which this service has been treated to be unliable to VAT, the VAT rate of 5% must be applied.

The General Department of Taxation informs the Tax Department of Hai Phong city thereof for implementation.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1818/TCT-CS ngày 15/05/2009 về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xếp dỡ container do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.884

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74