Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1761/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xác định thuế đầu vào cho dự án 05 tàu cứu nạn

Số hiệu: 1761/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1761/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đầu vào cho dự án 05 tàu cứu nạn

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Nhà máy đóng tàu Sông Cấm 

Trả lời công văn số 46/TCKT ngày 24/03/2006 của Nhà máy đóng tàu Sông Cấm về việc xác định thuế đầu vào cho dự án 05 tàu cứu nạn; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại công văn số 3074/BTC-CST ngày 9/3/2006 của Bộ Tài chính thì dự án viện trợ 05 tàu cứu nạn của Chính phủ Hà Lan thuộc diện không chịu thuế GTGT. Vì vậy thuế GTGT đầu vào của số vật tư, hàng hóa dùng để đóng mới 05 tàu nêu trên không được khấu trừ/hoàn thuế.

2. Tại Khoản c Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định “trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào vùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT” và tại Khoản c Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính cũng quy định: “trường hợp hàng hóa dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế nhưng cơ sở không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu trừ thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng số doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên nếu nhà máy theo dõi và hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, vật tư trực tiếp dùng để đóng mới 05 tàu cứu nạn thì số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ theo số thực tế phát sinh, không áp dụng phương pháp phân bổ thuế GTGT đầu vào và không được khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Các chi phí chung như: điện, nước, chi phí hành chính… mới áp dụng phương pháp phân bổ thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế so với doanh số của hàng hóa dịch vụ bán ra.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà máy đóng tàu Sông Gấm được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1761/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xác định thuế đầu vào cho dự án 05 tàu cứu nạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0