Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1719/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1719/TCT-PCCS
V/v: Kê khai, nộp thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam

 

Trả lời công văn số KC/t/10-07 ngày 16/3/2007 của Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam về việc kê khai, nộp thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty FBG Vietnam Holdings Pty Ltd (là chủ sở hữu của Công ty TNHH Foster’s Tiền Giang, Công ty TNHH Foster’s Đà Nẵng) ký hợp đồng chuyển nhượng 02 Công ty này cho Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam thì Công ty FBG Vietnam Holdings Pty Ltd có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Trong trường hợp giao dịch chuyển nhượng này được thực hiện bởi Công ty Asia Pacific Breweries (Úc), là Công ty mẹ của Công ty FBG Vietnam Holdings Pty Ltd, nước ngoài thì Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn cho toàn bộ giá trị hợp đồng chuyển nhượng tại cơ quan thuế địa phương nơi Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam đóng trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế; CST;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1719/TCT-PCCS ngày 07/05/2007 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!