Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1715 TCT/NV5 ngày 22/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc trả lời về chính sách thuế

Số hiệu: 1715TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1715 TCT/NV5
V/v Trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 199CT/TTr ngày 21/2/2002 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về đề nghị Tổng cục hướng dẫn một số vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp có vốn ĐTNN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. về việc góp vốn của bên Việt Nam trong Công ty liên doanh VIRBAC Việt Nam và của bên Việt Nam trong Công ty liên doanh phân bón Việt Nhật:

Trường hợp Công ty thuốc thú y Trung ương II - Navetco (bên Việt Nam trong CTLD VIRBAC) và Công ty phân bón miền Nam (bên Việt Nam trong CTLD phân bón Việt Nhật) góp vốn liên doanh bằng lợi thế thương mại hoặc bằng tài sản vô hình khác phù hợp với Hợp đồng liên doanh hoặc Luận chứng đã được phê duyệt và đã được Hội đồng quản trị Công ty liên doanh công nhận là vốn góp hợp lý của bên Việt Nam trong Công ty liên doanh. Các doanh nghiệp Việt Nam không phải xuất hóa đơn đối với các giá trị vốn góp này.

2. Về việc một số doanh nghiệp kinh doanh sân golf mua thẻ Hội viên với giá trị lớn (thường từ 500 triệu đồng trở lên):

Theo hướng dẫn tại điểm 3.b Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì các khoản chi tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết... liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định là chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy trường hợp khi kiểm tra quyết toán thuế Cục thuế xác định được doanh nghiệp dùng thẻ Hội viên sân golf để tiếp khách phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chi phí này được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp theo mức khống chế quy định tại điểm 3 - b12 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính.

3. về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại vượt mức khống chế quy định:

Ngày 7/3/2002, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1006TCT/NV5 hướng dẫn cụ thể việc xử lý thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa mua ngoài để dùng cho việc khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị... trong trường hợp các chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị vượt quá mức khống chế quy định. Tại công văn này đã nêu cụ thể việc xử lý thuế GTGT đầu vào trong đó có vấn đề liên quan đến vướng mắc của Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1715 TCT/NV5 ngày 22/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc trả lời về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117
DMCA.com Protection Status