Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1697/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính

Số hiệu: 1697/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1697/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH SILKROAD SYSTERMS Việt Nam
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/06 ngày 13/3/2006 của Công ty TNHH SilkRoad Systerms Việt Nam về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Điều 124 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế thì: trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN bị phát hiện có những vi phạm như tăng chí phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các Điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác có liên quan.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp của Công ty TNHH SilkRoad Systerms Việt Nam đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nếu trong quá trình kê khai, quyết toán thuế không đúng quy định của từng sắc thuế nhưng các số liệu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính thì Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính. Căn cứ vào tình hình xuất khẩu thực tế Công ty đạt được, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xác định việc hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN và thuế suất theo quy định tại Điều 46, 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định trên đây và hướng dẫn tại công văn này, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên và thu hồi Quyết định số 3911/QĐ-CT.TTr3-Đ1 ngày 30/6/2005 xử lý truy thu Thuế và phạt đối với Công ty.

Trong quá trình xử lý nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về Tổng cục để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SilkRoad Systerms Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1697/TCT-ĐTNN ngày 12/05/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250