Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1680 TCT/NV7 ngày 18/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế GTGT

Số hiệu: 1680 TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1680 TCT/NV7
V/v: Miễn, giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Mía đường Trà Vinh

 

Trả lời công văn số 236/ĐTV/CV ngày 13/3/2002 của Công ty mía đường Trà Vinh về việc miễn, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 6/11/2001 giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại tất cả những khoản nợ của các nhà máy đường, đề xuất biện pháp xử lý chung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau khi họp bàn với các ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến để báo cáo Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý chung về tài chính và nợ của các nhà máy đường.

Khi có ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn và xử lý cụ thể kiến nghị của Công ty mía đường Trà Vinh về tài chính và thuế GTGT. Trường hợp năm 2001 Công ty bị lỗ do thuế GTGT phải nộp cao hơn thuế doanh thu, Công ty lập hồ sơ đề nghị Cục thuế giải quyết theo Luật thuế GTGT.

Tổng cục thuế xin thông báo để Công ty được biết./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1680 TCT/NV7 ngày 18/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status