Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1674/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học

Số hiệu: 1674/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1674/TCT-PCCS
V/v: Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 358/CT-TT&HT ngày 13/03/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc giải đáp chính sách thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT và TNDN:

- Căn cứ Luật thuế GTGT, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; trường hợp Viện Khoa học Thể dục thể thao và Ban chủ nhiệm đề án “Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2020” ký hợp đồng tư vấn cho công tác quy hoạch phát triển thể dục thể thao cho thành phố Hải Phòng thì hoạt động tư vấn mà Viện Khoa học Thể dục thể thao thực hiện thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

- Tại điểm 5.1 mục II phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định cơ sở kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho: phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ”. Căn cứ quy định nêu trên, Viện Khoa học Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp chuyên nghiên cứu khoa học có phát sinh thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Lập hoá đơn:

Viện Khoa học Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp chuyên nghiên cứu khoa học không có hoá đơn thì Viện có đơn đề nghị cơ quan thuế kèm theo hợp đồng để được cơ quan thuế cấp hoá đơn bán lẻ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Viện Khoa học Thể dục Thể thao được cơ quan thuế cấp hoá đơn bán lẻ và phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế; HCSN
- Lưu: VT; PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1674/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104