Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1642/VPCP-KTTH về việc xử lý nguồn kinh phí nộp thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1642/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1642/VPCP-KTTH
V/v xử lý nguồn kinh phí nộp thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 230/CV/2008-LĐBĐ ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin kinh phí nộp thuế thu nhập cá nhân cho Huấn luyện viên trưởng người nước ngoài (văn bản có gửi Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2008 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Liên đoàn bóng đá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 14.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1642/VPCP-KTTH về việc xử lý nguồn kinh phí nộp thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202