Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 162/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT

Số hiệu: 162/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162/TCT-PCCS
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
- Cục thuế Tp. Hải Phòng

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0069/CV-NV'06 ngày 9/11/2006 của Công ty cổ phần xây dựng – thương mại & đầu tư Nam Vinh về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo công văn số 0069/CV-NV'06 nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng – thương mại & đầu tư Nam Vinh đặt tại trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để xây dựng Kho cảng xăng dầu Đình Vũ. Để quản lý giám sát hoạt động xây dựng kho, Công ty đã thành lập chi nhánh ở Hải Phòng. Khi chuyển nhượng kho cảng, Công ty đã kê khai, nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Nay khi Công ty làm thủ tục giải thể chi nhánh tại thành phố Hải Phòng thì Cục thuế Hải Phòng đề nghị kê khai, nộp thuế cho hoạt động chuyển nhượng trên tại Cục thuế Hải Phòng. Vì nội dung vướng mắc nêu trong công văn của Công ty chưa được cụ thể nên đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trao đổi trực tiếp và giải quyết thống nhất giữa hai cục thuế theo chế độ hiện hành, đồng thời thông báo cho Công ty được biết.

2. Trường hợp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế thành phố Hải Phòng không thống nhất được cách giải quyết thì báo cáo với Tổng cục để chỉ đạo thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- CT CP xây dựng – thương mại & đầu tư Nam Vinh (24B Lam Sơn phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM);
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 162/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6