Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1612 TCT/NV1 ngày 15/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xác định vốn chủ sở hữu

Số hiệu: 1612 TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1612 TCT/NV1
V/v Xác định vốn chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 5158 TC/NV ngày 29/10/2001 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xác định vốn chủ sở hữu khi tính thuế thu nhập bổ sung của Công ty xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Nẵng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 10488 TC/TCDN ngày 1/11/2001 trả lời Công ty xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Nẵng về việc xác định chủ sở hữu của Công ty nêu: "Khoản vốn nhà nước tại Công ty cổ phần đá xây dựng Hoà Phát do giám đốc Công ty xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng làm người đại diện theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị Tổng công ty xi măng Việt Nam được coi là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp làm cơ sở để tính thuế TNDN bổ sung theo quy định hiện hành".

Theo nội dung công văn 10488TC/TCDN ngày 1/11/2001 nêu trên thì số vốn góp của Công ty xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng được coi là vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần đá xây dựng Hoà Phát để xác định vốn chủ sở hưũ khi tính thuế TNDN bổ sung. Tuy nhiên về thời gian góp vốn không cùng với thời gian bắt đầu hoạt động của công ty cổ phần; Vì vậy nếu vốn thực góp của Công ty xi  măng VLXD xây lắp Đà Nẵng vào công ty cổ phần năm nào thì xác định vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần năm đó để tính thuế TNDN bổ sung.

Cổ tức Công ty xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng thu được tính vào thu nhập của Công ty để xác định thuế thu nhập bổ sung (nếu có)

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1612 TCT/NV1 ngày 15/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xác định vốn chủ sở hữu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842
DMCA.com Protection Status