Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1590/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị được sử dụng mã số thuế để giao dịch và kê khai thuế

Số hiệu: 1590/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1590/TCT-DNNN
V/v: Sử dụng mã số thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Tổng công ty Sông Đà 

 

Trả lời công văn số 329 TCT/KT ngày 20/2/2006 của Tổng công ty Sông Đà về việc đề nghị được sử dụng mã số thuế để giao dịch và kê khai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Tổng công ty: Tổng công ty Sông Đà là tổng thầu dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Xe-ca-mản 3; Trụ sở đóng tại Km12 trên đường vận hành Đ4 – gần bản Đắc Man – huyện Đắc Trưng – tỉnh Sê Công – nước CHDCND Lào. Ban điều hành là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty, có nhiệm vụ chính là thay mặt Tổng công ty tổ chức quản lý, điều hành thực hiện dự án; quan hệ với cơ quan hữu quan giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Về nguyên tắc, Ban điều hành hoạt động tại Lào và có trụ sở kinh doanh tại lào nên sẽ phải chịu sự điều chỉnh của luật pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tuy nhiên, căn cứ báo cáo nêu trên của Tổng công ty Sông Đà, Tổng cục Thuế đồng ý trong giai đoạn Ban điều nành chưa hoàn thành thủ tục pháp lý thì tạm thời được sử dụng mã số thuế của Tổng công ty Sông Đà tại Hà Nội để giao dịch và kê khai thuế với Cục Thuế thành phố Hà Nội. Sau khi Ban điều hành hoàn thành thủ tục pháp lý, sẽ quyết toán lại số thuế đã tạm kê khai theo quy định của luật thuế. Tuy nhiên, Tổng công ty phải chỉ đạo Ban điều hành tổ chức việc hạch toán và kê khai thuế riêng đối với dự án nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu do Ban điều hành thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Sông Đà biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1590/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị được sử dụng mã số thuế để giao dịch và kê khai thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249