Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1575 TCT/NV5 ngày 7/05/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án Vệ sinh 3 Thành phố

Số hiệu: 1575TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1575 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án Vệ sinh 3 Thành phố

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
 - Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 207/CT-TC ngày 7/4/2003 của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Vệ sinh 3 thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2003, Thông tư số 41/2002/TT-BTC và công văn số 868 TC/TCĐN ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính, trường hợp Liên danh Tổng công ty xây dựng Trung Quốc và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (CSCEC-TSCC) ký hợp đồng theo giá không có thuế GTGT với chủ dự án Vệ sinh 3 thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, Liên danh CSCEC-TSCC được hoàn lại thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ đầu vào sử dụng cho dự án.

Việc hoàn thuế GTGT đối với Liên danh được hướng dẫn cụ thể tại điểm 3, mục IV, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1575 TCT/NV5 ngày 7/05/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án Vệ sinh 3 Thành phố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.748
DMCA.com Protection Status