Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1575/TCT-DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng quá hạn của Công ty Liên doanh khách sạn Kinh Thành do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1575/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1575/TCT-DNNN
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1542/CT-XLTK ngày 23/5/2006 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khấu trừ thuế GTGT quá hạn của Công ty Liên doanh khách sạn Kinh Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 10/1/2006, Bộ Tài chính đã có công văn số 340/BTC-TCT hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với các trường hợp đơn vị đã kê khai đủ thuế đầu ra, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN và các đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế (hoặc có biên lai thu thuế của cơ quan Hải quan) nhưng vì lý do khách quan nên chưa kê khai đúng thời hạn quy định dẫn đến không được khấu trừ thuế đầu vào.

Trường hợp của Công ty Liên doanh khách sạn Kinh Thành nhập khẩu mua sắm thiết bị từ nước ngoài về, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo Thông báo số 239/TBT ngày 5/4/2005 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng KVII (giấy nộp tiền bằng chuyển khoản số 0018581 ngày 28/4/2005) với số tiền là 189.565.217 đồng. Do sơ suất, kế toán Công ty đã không hạch toán kê khai thuế GTGT khấu trừ ngay trong tháng mà lại chờ nhận được biên lai thu thuế từ Hải quan Đà Nẵng gửi ra thì mới thực hiện việc kê khai thuế. Khi nhận được biên lai thu thuế từ cơ quan Hải quan thì thời gian kê khai khấu trừ thuế GTGT đã quá hạn.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT nêu trên và tình hình thực tế tại Công ty Liên doanh khách sạn Kinh Thành; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế giải quyết cho Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu số 008648, ký hiệu BQ/99 với số tiền là 89.565.217 đồng. Đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cty Liên doanh khách sạn Kinh Thành;
- Lưu VT, TCT { VT, DNNN} (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1575/TCT-DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng quá hạn của Công ty Liên doanh khách sạn Kinh Thành do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37