Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1561/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với Đoàn bóng đá

Số hiệu: 1561/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1561/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT,TNDN đối với Đoàn bóng đá.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Đoàn Bóng Đá Thừa Thiên Huế

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12/CV-ĐBĐ ngày 29/01/2007 của Đoàn bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải thích nộp thuế GTGT và thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo mục I, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác”

Tại điểm 17, mục V Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên hướng dẫn: “Các khoản thu nhập khác trong kỳ tính thuế bao gồm:

17. Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền.”

Theo hướng dẫn trên, khoản tiền do Công ty Bia Huế tài trợ cho Đoàn bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế không phải là doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Đoàn bóng đá, nên Đoàn bóng đá không phải kê khai, nộp thuế GTGT, nhưng phải tính khoản tiền tài trợ nêu trên vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Đoàn bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện.

 

 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1561/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với Đoàn bóng đá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234