Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1556/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với công trình XDCB có nguồn đóng góp của nhân dân

Số hiệu: 1556/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1556/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hoá đơn đối với công trình XDCB có nguồn đóng góp của nhân dân

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: cục thuế tỉnh yên bái

 

Trả lời công văn số 34/CV-CT ngày 25/01/2007 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc sử dụng hoá đơn trong công trình XDCB có nguồn vốn đóng góp của nhân dân; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 15 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: “Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trở nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái thi công cải tạo nâng cấp đường trung tâm xã Chấu Quế Thượng (bản Cò Xoan) – Thôn Ao Ếch - xã Châu Quế Thượng - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái sử dụng bằng nguồn vốn vay WB, vốn đóng góp của nhân dân và vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước nhưng chủ yếu cơ cấu vốn vay WB là 477.657.337 đồng (chiếm tỷ trọng 90% tổng vốn đầu tư) thì hoạt động xây dựng công trình trên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu tổng giá trị xây lắp hoàn thành giai đoạn 1, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái lập hoá đơn giao cho Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Yên Bái ghi tổng giá trị công trình tại thời điểm bàn giao với thuế suất GTGT 10%.

Đối với phần chi phí nhân công trả bằng ngày công lao động và vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dân do Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Yên Bái trực tiếp chi số tiền 55.996.119 đồng theo biên bản nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành ngày 20/12/2006. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái được giảm doanh thu tương ứng khi tính thu nhập chịu thuế TNDN. Giao cho Cục Thuế tỉnh Yên Bái phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Châu Quế Thượng căn cứ vào hợp đồng ký giữa đơn vị thực hiện và đại diện xã, biên bản nghiệm thu giữa đơn vị thi công và ban phát triển xã, bảng chấm công lao động trực tiếp tham gia đóng góp vào công trình và chứng từ thực chi tiền cho người lao động để xác định cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1556/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với công trình XDCB có nguồn đóng góp của nhân dân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219