Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1550 TCT/NV7 ngày 11/04/2002 của Bộ Tài chính -Tổng cục Thuế về việc đề Nghị quyết toán thuế năm 2001 bằng hiện vật

Số hiệu: 1550TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1550 TCT/NV7
V/v Đề nghị quyết toán thuế SDĐNN năm 2001 bằng hiện vật

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

 

Trả lời công văn số 275 CT/NV ngày 01/4/2002 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên đề nghị khấu trừ thừa và thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) theo số lượng. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4, Thông tư số 95/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thuế SDĐNN năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP đã quy định số thuế SDĐNN hoặc thuế nhà đất của hộ nộp thừa hoặc thiếu trong năm được ghi chép và theo dõi bằng tiền theo giá thóc tại thời điểm thu thuế  (thay và ghi chép và theo dõi bằng hiện vật trước đây).

Vịêc ghi chép và theo dõi (quyết toán) bằng tiền số thuế SDĐNN thu thừa hoặc thiếu của năm 2001 chuyển sang năm sau nhằm đảm bảo thuận lợi trong quản lý, thu thuế SDĐNN, đồng thời tránh được ảnh hưởng do sự biến động của giá thóc thuế từng thời kỳ đối với số thuế SDĐNN thu thừa hoặc thu thiếu chuyển sang năm sau.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Phú Yên thực hiện quyết toán thuế SDĐNN, thuế nhà đất năm 2001 trở đi đúng quy định tại Thông tư số 95/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Công văn số 885 TCT/NV7 ngày 26/2/2002 của Tổng cục Thuế./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1550 TCT/NV7 ngày 11/04/2002 của Bộ Tài chính -Tổng cục Thuế về việc đề Nghị quyết toán thuế năm 2001 bằng hiện vật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185
DMCA.com Protection Status