Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 155/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 155/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 155/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

 

Kính gửi: Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 106CV/HHCKVN ngày 31/12/2008 của Hiệp hội đề nghị lùi thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ đã có báo cáo số 191/BC-CP ngày 18/12/2008 về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, trong đó có nội dung đề nghị của Hiệp hội. Tuy nhiên, việc này vượt quá thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, do đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ ghi nhận và đề nghị sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ V (tháng 5/2009).

Trong khi chưa có ý kiến chính thức của Quốc hội, các cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán kê khai thuế TNCN theo đúng quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại điểm 3.1.4 mục I phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn về việc các đối tượng được xác định là người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế, trong đó tại tiết d, khoản 3.1.4 quy định: “Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng”. và điểm 3.1.5 mục I phần B thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 cũng quy định: “Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng”.

Căn cứ vào quy định trên đây thì:

- Trường hợp bố mẹ chị mai ngoài độ tuổi lao động hoặc đang trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động và thực tế chị đang nuôi em ăn học phổ thông, em chị không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn 500.000 đồng bình quân/tháng tính trên tổng các khoảng thu nhập trong năm thì chị được khai để tính giảm trừ gia cảnh đối với người em trai.

- Trường hợp bố mẹ chị Mai đang trong độ tuổi lao động, sức khoẻ bình thường thì chị không được tính giảm trừ gia cảnh đối với người em trai.

Tổng cục Thuế trả lời để chị Trần Thị Mai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bạn đọc;
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 155/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36