Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1509/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 30/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1509/BXD-KTXD
V/v: Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/7/2008 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8577/BTC-CST của Bộ Tài chính chấp thuận mức thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Bộ Xây dựng thông báo và gửi kèm văn bản số 8577/BTC-CST để Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 43/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 trong thời gian qua, nội dung đánh giá theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 8577/BTC-CST và gửi kết quả đánh giá về Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2008 để Bộ Xây dựng tổng hợp đề xuất với Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2006/TT-BTC cho phù hợp với thực tiễn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD.
T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1509/BXD-KTXD ngày 30/07/2008 về việc lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!