Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1505/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2003

Số hiệu: 1505/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1505/TCT-DNNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC NỘP THỪA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) NĂM 2003

Kính gửi:  Tổng công ty bưu chính viễn thông - Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1518/KTTKTC ngày 24/3/2006 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2003 của Tổng công ty; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5, Mục III, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: Trong một kỳ tính thuế, nếu cơ sở kinh doanh có số thuế nộp thừa kỳ trước được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu kỳ trước nộp thiếu thì phải nộp đủ số thuế kỳ trước còn thiếu.

Do việc kê khai và địa Điểm nộp thuế GTGT của các đơn vị phụ thuộc trong Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông đã thay đổi: số thuế GTGT phải nộp của các đơn vị phụ thuộc không Điều chuyển về Tổng công ty nộp tập trung như trước đây, toàn bộ thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Văn phòng Tổng công ty và các Ban quản lý dự án được kê khai khấu trừ tại Bưu điện thành phố Hà Nội.

Căn cứ theo quy định trên trường hợp Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp thừa thuế GTGT của năm 2003 thì số thuế nộp thừa được trừ dần vào số thuế GTGT phải nộp của Bưu điện thành phố Hà Nội năm 2006.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện TP Hà Nội;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1505/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.215

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60