Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 150/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 150/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12494/CT-TTr1-Đ1 ngày 06/12/2006 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH SX-TM Tôn Phước Khanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Điều 24 Luật thuế GTGT quy định: "Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế".

Căn cứ quy định trên, việc xem xét hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH SX-TM Tôn Phước Khanh có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn đầu ra luỹ kế âm liên tục từ năm 1999 đến tháng 9/2006 được thực hiện như sau:

1. Nếu Công ty đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng quy định và chưa kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đề nghị hoàn các năm 1999, 2000 và 2001 vào các năm sau thì được xét hoàn thuế.

2. Nếu Công ty đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng quy định nhưng kê khai, khấu trừ số thuế đề nghị hoàn các năm 1999, 2000, 2001 vào các năm sau thì không được xét hoàn thuế.

3. Nếu Công ty chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế và cũng chưa kê khai khấu trừ số thuế lũy kế âm từ năm 1999 đến nay vào các năm sau thì đã quá thời hạn truy thu, truy hoàn thuế nên không được xét hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 150/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40