Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1494 TCT/NV4 ngày 08/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động xây dựng

Số hiệu: 1494TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1494 TCT/NV4
V/v lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động XD

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty tư vấn & KSTK - Xây dựng (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn)

 

Trả lời công văn số 261/TC ngày 21/8/2001 của Công ty tư vấn & KSTK - Xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về doanh thu tính thuế GTGT: Doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động khảo sát, thiết kế là giá trị công việc hoàn thành bàn giao giữa A - B. Trường hợp sau khi kiểm toán, giá trị được phép thanh toán thấp hơn giá trị khối lượng công việc bàn giao thì Công ty phải lập hóa đơn điều chỉnh theo giá thực tế thanh toán để làm căn cứ kê khai điều chính doanh thu tính thuế theo quy định tại điểm 5 mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

2. Về khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn chậm kê khai:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính: “Các doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ đã nhận hóa đơn GTGT của bên bán nhưng chưa kê khai tính khấu trừ kịp thời trong thời gian quy định 3 tháng nếu xác định kê khai chậm do nguyên nhân khách quan thì được tính khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn sau:

- Hóa đơn đã lập trước ngày 30/9/2001.

- Là hóa đơn hợp pháp được xác định bên bán đã kê khai nộp GTGT.

Đối với các hóa đơn hợp pháp không được khấu trừ thuế, số thuế GTGT do bên khai chậm được hạch toán vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền đã thanh toán ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT.

Do đó, đối với trường hợp hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ đầu vào được khấu trừ của những năm trước do lý do khách quan chưa kê khai kịp, Công ty đã có quyết toán thuế năm thì được kê khai khấu trừ theo quy định tại công văn số 1804 TC/TCT nêu trên (đính kèm theo bản photocopy).

3. Về vấn đề xuất hóa đơn : Đối với công trình xây dựng, lắp đặt kéo dài thì căn cứ vào tiến độ hoặc khối lượng công vịêc hoàn thành bàn giao để lập hóa đơn. Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT theo hóa đơn đã lập cho bên A. Trường hợp bên A ứng trước tiền công chưa lập biên bản bàn giao khối lượng công việc hoàn thành thì không phải lập hóa đơn

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1494 TCT/NV4 ngày 08/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321
DMCA.com Protection Status